RODO

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych z 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach BM RENT.:


1) Klauzula dla osób kontaktujących się pocztą elektroniczną


1

2

3


2) Klauzula dla osób kontaktujących się poprzez formularz na stronie internetowej


4

5

6


3) Klauzula dla kandydatów do pracy - rekrutacja


7

8

9

10


4) Klauzula dla reprezentantów oraz osób kontaktowych


11

12

13


5)  Klauzula dla klientów i potencjalnych klientów


14

15

16

17


6)  Klauzula dla kontrahentów (dostawców usług)


18

19

20


7)  Klauzula Call Center


21

22


 
Zmiany w wypożyczalni BM RENT youtube Zmiany w wypożyczalni BM RENT facebook